Ο Αξιόπιστος Κρυοθάλαμος
 • 22 "Πίνακας Ελέγχου
 • Διαισθητική διασύνδεση και λειτουργίες
 • Λειτουργίες αριστερού / δεξιού προσανατολισμού
 • Πλήρως Προσαρμόσιμο
 • Διπλές πόρτες
 • Δίνη Ροής
 • Τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας
 • Θεραπεία Θερμής / Ψυχρής Αντίθεσης
 • Ισορροπημένη

  Θερμοκρασία Καμπίνας

 • Ποιότητα

  συνεδρίας

 • 4-8 L

  Συνεδρία Λίτρων

Ανακαλύψτε το CRYO XC™