Εκπαίδευση

CRYO XC™ Anthracite Model

Εκπαίδευση CRYO XC ™

Η λειτουργία του α θάλαμος κρυοθεραπείας, Τα κλειστά κρυοσαύνα και άλλος εξοπλισμός κρυοθεραπείας συνοδεύονται από αρκετούς σημαντικούς κανόνες και οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Σε ακραίες θερμοκρασίες όπως βιώσαμε στη δική μας WBC θαλάμους, μπορεί να συμβούν ατυχήματα όταν αυτές οι οδηγίες ασφαλείας δεν είναι πλήρως κατανοητές και δεν τηρούνται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στο CRYONiQ προσφέρουμε στους πελάτες και τους πελάτες μας την υποστήριξη για να μάθουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός κρυοθαλάμου. Η εκπαίδευση συνοδεύεται από πιστοποιητικό λειτουργίας που πληροί τις προϋποθέσεις για τον χειριστή να χρησιμοποιεί τους κρυοθάλαμους μας. Αυτό το πιστοποιητικό προσφέρεται επίσης από όλους τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας που πραγματοποιούν εκπαίδευση στις συγκεκριμένες αγορές τους. Η εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει από μισή ημέρα έως μια ολόκληρη ημέρα και καλύπτει πολλά θέματα από τη βασική λειτουργία του μηχανήματος, την εισαγωγή των πελατών στη θεραπεία κρυοθεραπείας, προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από την & amp; μετά από συνεδρία κρυοθεραπείας. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πιστοποίησης είναι να εξασφαλίσει πλήρη οδηγία στους χειριστές και να επιτρέψει στο ευρύ κοινό να επωφεληθεί από τη θεραπεία κρυοθεραπείας με ασφαλή και τυποποιημένο τρόπο. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ευκολία, η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τελική τοποθεσία εγκατάστασης ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κρυοκέντρο. Σε περίπτωση που θα θέλατε να μάθετε πού θα βρείτε το πλησιέστερο εκπαιδευτικό κέντρο σας Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Λειτουργία

 • Χειρισμός δεξαμενών αζώτου & μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης
 • Χειρισμός & amp; δημιουργία του θαλάμου κρυοθεραπείας

Πελάτες

 • Εισαγωγή στη θεραπεία για τους πελάτες
 • Έλεγχοι υγείας του πελάτη πριν από τη συνεδρία
 • Έντυπα συναίνεσης

Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της συνόδου

 • Προστασία των άκρων σε συνεδρία
 • Σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης της ευημερίας του πελάτη σε κάθε συνεδρία
 • Έξοδος από την καμπίνα του πελάτη

Συμβουλές & Συμβουλές

 • Πώς να απαντήσετε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων στο μηχάνημα
 • Συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αποτελεσματικά και με ασφάλεια
 • Η καλύτερη εξάσκηση
CRYO LC Cryotherapy Machine

Εκπαίδευση για τη χρήση της τοπικής μονάδας κρυοθεραπείας

Η CRYO LC είναι μια τοπική συσκευή κρυοθεραπείας που χρησιμοποιείται για την τοπική κρυοδιέγερση.

Οι επαγγελματίες υγείας και τα κέντρα ομορφιάς εξοπλίζουν τα κέντρα τους με το CRYO LC για να προσφέρουν έναν νέο τρόπο κρυοθεραπείας. Η τοπική κρυοθεραπεία είναι πολύ λιγότερο περιοριστική στη ρύθμιση σε σύγκριση με τον κρυοθάλαμο ολόκληρου του σώματος. Όλες οι αγορές της CRYO LC συνοδεύονται από εκπαίδευση από το τεχνικό προσωπικό της CRYONiQ ή από την τεχνική ομάδα συγκεκριμένων συνεργατών στις αγορές που εξυπηρετούν οι εταίροι μας. Η προπόνηση CRYO LC διαρκεί μισή ημέρα. Τα ακόλουθα σημεία θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης CRYO LC.

 • Ασφαλής διαχείριση των κυλίνδρων αζώτου
 • Ρυθμίσεις στο μηχάνημα
 • Χρησιμοποιώντας τη κρυομηχανή CRYO LC στη σωστή απόσταση από το δέρμα
 • Πώς να ανταποκριθείτε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων στο μηχάνημα

Γραμμή βοήθειας CRYONiQ

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο & την πιστοποίηση & τα πρότυπα ποιότητας επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryoniq.gr