Πολιτική απορρήτου

Αυτή η εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Ελεγκτής δεδομένων και κάτοχος

CRYONiQ Ltd.
181. Manchester Road
Altrincham
Ηνωμένο Βασίλειο
WA14 5NT

Email επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη: support@cryoniq.com

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Άλλα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να περιγραφούν σε άλλες ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με ειδικό κείμενο επεξήγησης με βάση τη συλλογή Δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.
Οποιαδήποτε χρήση Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτήν την Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, χρησιμεύει για την ταυτοποίηση των χρηστών και τη μνήμη των προτιμήσεών τους, με μοναδικό σκοπό την παροχή της υπηρεσίας που απαιτείται από ο χρήστης.
Η μη παροχή ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της από αυτήν την Εφαρμογή.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με τον κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών και/ή εργαλείων με δυνατότητα ΤΠ, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ελεγκτή Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπεύθυνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία του ιστότοπου (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών κόμματος, μεταφορείς ταχυδρομείου, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Θέση

Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται στα γραφεία λειτουργίας του Ελεγκτή Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης ή που αναφέρεται στους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αναστείλει ή να αφαιρέσει τα δεδομένα.

Η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Analytics.

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό περιγράφονται στις συγκεκριμένες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Analytics

  Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο Διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Χρήστη.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και εξέταση της χρήσης αυτής της Εφαρμογής, για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητές της και την κοινή χρήση τους με άλλες υπηρεσίες Google.
  Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

  Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ –Πολιτική απορρήτουhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

  Google Analytics με ανώνυμη IP (Google Inc.)

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και εξέταση της χρήσης αυτής της Εφαρμογής, για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητές της και την κοινή χρήση τους με άλλες υπηρεσίες Google.
  Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
  Αυτή η ενσωμάτωση του Google Analytics ανωνυμοποιεί τη διεύθυνση IP σας. Λειτουργεί με τη συντόμευση των διευθύνσεων IP των χρηστών εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε διακομιστή Google και θα συντομευθεί στις ΗΠΑ.

  Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτουhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στο Δικαστήριο ή σε στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτείται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η παρούσα Εφαρμογή και οι υπηρεσίες τρίτων μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (Αρχεία καταγραφής συστήματος) ή να χρησιμοποιούν για αυτόν τον σκοπό άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως Διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιέχονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και μπορούν να συμβουλευτούν τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για να μάθουν για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να επαληθεύσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν συμπλήρωσή τους, ακύρωση, ενημέρωση ή διόρθωση , ή για τη μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή ή για τον αποκλεισμό δεδομένων που τηρούνται κατά παράβαση του νόμου, καθώς και για να αντιταχθούν στη μεταχείρισή τους για οποιονδήποτε και όλους τους νόμιμους λόγους. Τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”.
Για να διαπιστώσετε εάν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται στα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενοι στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Εάν ένας Χρήστης αντιταχθεί σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην Πολιτική, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή και μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η τρέχουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει ο Ελεγκτής Δεδομένων για τους Χρήστες.

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι υπεύθυνος για αυτήν την πολιτική απορρήτου, η οποία ετοιμάστηκε ξεκινώντας από τις ενότητες που παρέχει η Iubenda και φιλοξενείται στους διακομιστές της Iubenda.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο, ένα ίδρυμα ή μια ένωση, οι οποίες αναγνωρίζονται ή μπορούν να αναγνωριστούν, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης.

Δεδομένα χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από αυτήν την εφαρμογή (ή υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), το χρόνο του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), η χώρα προέλευσης, χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων επισκέφθηκε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να εξουσιοδοτείται από το Υποκείμενο των Δεδομένων, στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομέναs.

Υποκείμενο δεδομένων

Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή Επόπτης δεδομένων)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, σύλλογος ή οργανισμός με το δικαίωμα, επίσης από κοινού με άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η αίτηση

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού με το οποίο συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Μπισκότα

Μικρό κομμάτι δεδομένων αποθηκευμένο στη συσκευή του χρήστη.


Νομικές πληροφορίες

Ειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους Χρήστες: αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου. 10 της Οδηγίας ΕΚ αριθ. 95/46/ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ, σχετικά με τα Cookies.

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2017